יום שלישי 21 אוגוסט 2018   כניסה למערכת  
 טקסט חופשי
 
 הודעות כלליות

 להלן שעות ותאריכי הבחינה בבחינות הבגרות באנגלית ומתמטיקה מועד ב:

אנגלית שאלון A - יום שני, 9.7.2018 בשעה 10:00
אנגלית שאלון C - יום שני, 9.7.2018 בשעה 12:00
אנגלית שאלון E - יום שני, 9.7.2018 בשעה 10:00
אנגלית שאלון G - יום שני, 9.7.2018 בשעה 12:00

מתמטיקה, שאלון 35381, יום חמישי, 12.7.2018 בשעה 12:45
מתמטיקה, שאלון 35382, יום חמישי, 12.7.2018 בשעה 10:00
מתמטיקה, שאלון 35481, יום חמישי, 12.7.2018 בשעה 12:45
מתמטיקה, שאלון 35482, יום חמישי, 12.7.2018 בשעה 10:00
מתמטיקה, שאלון 35581, יום חמישי, 12.7.2018 בשעה 12:45
מתמטיקה, שאלון 35582, יום חמישי, 12.7.2018 בשעה 10:00

 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים    
מעודכן ל: 17.06.2018, שעה: 18:18, מסך: A211237
שחף מערכות מידע