Monday, June 1, 2020   Login  
 טקסט חופשי
 
 הודעות כלליות

 

שינויי חדרים, יום שלישי, 2.6.2020:  

יא1 – מתמטיקה עם טל בלס בשעות 3-4 בחדר 27

יא1 – מתמטיקה עם תומאס, שעות 3-7 בחדר 13

יא2+יא3 מתמטיקה עם טל ירמיהו, שעות 1-4 בחדר 26

יא4 – מתמטיקה עם איתמר בשעות 1-3 בחדר 22

יא5, מתמטיקה עם אלונה, שעות 4-6, בחדר 19

שכבת יא, מתמטיקה 5 יח' עם טל בלס – שעות 5-6 בחדר 27

שכבת יב, מתמטיקה 5 יח' עם טל בלס – שעות 0-2 בחדר 27

יב2+יב5 מתמטיקה עם טל ירמיהו, שעות 5-8, לומדים בחדר 10

 

יב4 – מתמטיקה עם איתמר, שעות 4-6, בחדר 23

 

 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים   לוח אירועים   תצוגה למורה  
מעודכן ל: 01.06.2020, שעה: 19:31, מסך: A211237
שחף מערכות מידע