Monday, August 3, 2020   Login  
 טקסט חופשי
 
 הודעות כלליות

שימו לב!!!! תגבורים לקראת הבגרויות בתוך המערכת ובלשונית האירועים/שינויים

מבחנים, יום שישי, 19.6.2020

כיתה

תחום דעת

מורים מלמדים

שיעורים

חדר

הערות

יא1

מתכונת תנ"ך

קרן פרי ויעל חורי

0-2

10

חדר הארכת זמן

יא3

מתכונת בתנ"ך

קרן פרי

0-2

6

 

שכבת יא

מתכונת בתנ"ך

קרן פרי ויעל חורי

0-2

9

חדר הקראה

יב3

מתכונת ביולוגיה

גיל חיים

1-5

5

 

 

 

 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים   לוח אירועים   תצוגה למורה  
מעודכן ל: 01.07.2020, שעה: 18:55, מסך: A211237
שחף מערכות מידע