יום שלישי 22 מאי 2018   כניסה למערכת  
 טקסט חופשי
 
 הודעות כלליות

 תגבורים שכבת יא ביום שלישי, 22.5.2018:

תגבורים 4 יח' עם דן 08:30-10:00

תגבורים 5 יח' עם אלון בשיעורים 2-5


 

 תגבורים שכבת יא ביום שלישי, 22.5.2018:

תגבורים 4 יח' עם דן 10:30-12:30

תגבורים 3 יח' עם איתמר שעות 7-10

תגבורים 5 יח' עם אלון שעורים 8-11

 

 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים    
מעודכן ל: 21.05.2018, שעה: 19:28, מסך: A211237
שחף מערכות מידע