יום שני 22 אוקטובר 2018   כניסה למערכת  
 טקסט חופשי
 
 הודעות כלליות

שינויי חדרים, יום שני, 22.10.2018:

יא1, ניהול עסקי עם רויטל, שעה שלישית, לומדים בחדר 9

יא1, ניהול עסקי עם אורנה, שעה שלישית, לומדים בחדר 5

יא3, חינוך עם רועי, שעה שניה, לומדים בחדר 6

יא3, תנ"ך עם יעל, שעה שביעית, לומדים בחדר 20

 

 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   אירועים    
מעודכן ל: 21.10.2018, שעה: 20:08, מסך: A211237
שחף מערכות מידע